Reisemål Folgefonn  ·  Tel +47 53 48 00 40  ·  Fax +47 53 48 01 53  ·  ePost:  turistinfo@folgefonna.net    Om Folgefonna    Reisemål    Bestilling    Aktivitetar & Opplevingar    Overnatting    Konferanser    Korleis reisa hit

 Transport    Info    Lenkjer    Om selskapet    For aktørar    Nyhende    Framsida


Om selskapet

Reisemål Folgefonn
Reiselivsportalen for
Sunnhordland og Hardanger


Frå storhav til evig snø

Reisemål Folgefonn er eit marknadsnettverk for reiselivsaktørar med tilknytning Hardangerfjorden og nærleik til Sunnhordland- og Hardanger.


Formålet med selskapet er på ein enkel og lettfatteleg måte å presentera og formidla reiselivsprodukt.

Presentasjonen/formidlinga vil skje gjennom eigne internettsider.

Vi byr på varierte overnattingstilbod, kurs og konferansar, aktivitetar og storslåtte naturopplevingar.

Med dette ynskjer vi ALLE velkomen til:Reisemål Folgefonn
P. boks 7 N-5485 Rosendal
Tel 53 48 00 40 Fax 53 48 01 53
ePost: turistinfo@folgefonna.net
Reg. NO 969 627 345 MVA