Reisemål Folgefonn  ·  Tel +47 53 48 00 40  ·  Fax +47 53 48 01 53  ·  ePost:  turistinfo@folgefonna.net    Om Folgefonna    Reisemål    Bestilling    Aktivitetar & Opplevingar    Overnatting    Konferanser    Korleis reisa hit

 Transport    Info    Lenkjer    Om selskapet    For aktørar    Nyhende    Framsida


Bestilling

Reisemål Folgefonn
Reiselivsportalen for
Sunnhordland og Hardanger
Reisemål Folgefonn si oppgåve er å formidla bestilling og trafikk direkte til tilbydar. Du kontaktar berre tilbydar på oppgjeven telefon, fax, ePost eller internettadresse.

Direkte formidling/kontakt mellom kunde/tilbydar, gjev ein meir personleg kontakt, mindre mistydingar, ingen fordyrande provisjonar, og lågare totalpris.

Du kan og bestilla gjennom Reisemål Folgefonn.

KONTAKT OSS på tel, fax eller send ePost.
Tel 53 48 00 40, fax 53 48 01 53
ePost: turistinfo@folgefonna.net


Reisemål Folgefonn
P. boks 7 N-5485 Rosendal
Tel 53 48 00 40 Fax 53 48 01 53
ePost: turistinfo@folgefonna.net
Reg. NO 969 627 345 MVA

Eit vakkert syn. Ringeriksfossen i Hattebergvassdraget sett frå Malmangernuten, 892 meter over Rosendal