Reisemål Folgefonn  ·  Tel +47 53 48 00 40  ·  Fax +47 53 48 01 53  ·  ePost:  turistinfo@folgefonna.net    Om Folgefonna    Reisemål    Bestilling    Aktivitetar & Opplevingar    Overnatting    Konferanser    Korleis reisa hit

 Transport    Info    Lenkjer    Om selskapet    For aktørar    Nyhende    Framsida


Konferanser: Hardanger Kulturgalleri:

Reisemål Folgefonn
Reiselivsportalen for
Sunnhordland og Hardanger


Kulturgalleriet i Hardanger

Knappe 20 km nord-aust frå Jondal (tett på bygdesenteret Herand retning Utne), og 10-15 minuttars gange i vakkert kulturlandskap opp frå Hardangerfjorden, ligg Hardanger Kulturgalleri. Galleriet som er eigd og blir drive av Arne Bakke Mælen og sambuaran Gry, stod ferdig i 2005. Kulturgalleriet ligg som ein del av eit gamalt “rekkjetun” med bygningar frå ca. 1500/1600 og fram til i dag. Rekkjetun er det svært få att av i landet. Det har såleis historisk verdi, både på lokalt og nasjonalt plan. Prosjektet vart påbegynt i 1998, og starta med opprensking og tilrettelegging av parkeringsplassar for bilar, og snuplass for bussar.

Her kan du overnatta i gamle hus, oppleva konsertar, delta på kurs- og konferansar, eller bli servert dei beste lokale rettar.

Tel (+47) 53 66 89 30 / 53 66 81 27
Hardanger Kulturgalleri


Velstelt, høgt og fritt, med strålande utsyn over Hardangerfjorden ligg Hardanger Kulturgalleri like ved bygdesenteret Herand.Galleriet har flotte selskapslokale.